شیشه های دو و سه جداره

شیشه های مورد استفاده می توانند در انواع رنگهای مختلف،

رفلکس

یا ساده،

سکوریت

یا معمولی و یا

شیشه های طرح دار

سند پلاس به سفارش مشتری باشند.

فضای بین شیشه ها از گاز آرگون پر شده است تا رسانایی حرارت و صوت را به کمترین حالت برساند .

این گاز همچنین باعث بخار نگرفتن فضای بین شیشه ها در فصل زمستان می شود. همچنین در بین دو شیشه، در قاب فلزی از مواد رطوبت گیر استفاده شده که خود باعث افزایش تحمل شیشه در بخار نگرفتن در شرایط سخت می شود.