گارانتی محصول

شرکت ویستابست

با ضمانت نامه و ایجاد بیمه نامه برای پروفیل های تولیدی خود تا حد زیادی شرایط آسودگی و رضایت را در خریداران فراهم آورده است. بیمه نامه و ضمانت نامه شامل تغییر حالت ،شکستگی و تغییر رنگ می باشد. این ضمانت نامه ها برای محصولات تولیدی نمایندگان ویژه مانند گروه صنعتی

دقت سازه

صادر می شود. زیرا بیمه نامه پروفیل در صورتی صادر خواهد شد که کلیه استانداردهای تولید مصوب

شرکت ویستابست

از طرف تولیدکننده اجرا شده باشد.


در ضمن ، علاوه بر ضمانت پروفیل ها ، پس از نصب و تسویه حساب کامل گارانتی شش ماهه از طرف شرکت

دقت سازه

نیز صادر شده که این گارانتی شامل موارد شیشه دوجداره (بخارگرفتگی و شکست) مسائل مربوط به یراق آلات و رگلاژ و آب بندی می باشد.


دقت سازه

بعنوان

نماینده رسمی شرکت ویستا بست

نهایت سعی را در تولید درب و پنجره دوجداره با این برند پروفیل با بهترین کیفیت و ارائه ضمانت نامه معتبر دارد.


ضوابط و مقررات ضمانت نامه

1. پروفیل های یو پی وی سی تولیدی ویستابست، در برابر مشـکلات و صدمات ناشی از عـدم رعایت موارد فنی و کیفی تولید پروفیل که منجر به تغیـیر رنگ فاحش، تغییـر شکل (دفرمه شدن) در پروفیل می شود، به مدت ده سال مورد تضمین شرکت بیمه آسیا می باشد.

شایان ذکر است هرگونه نـقص ناشی از عدم رعایـت الزامـات و اســتانداردهای تولیـد و نصـب پنجـره شامل ضـمانت نمی شود.

• عدم استـفاده از گالوانیزه تقویتی نامناسب

• استفاده از قطعات و ملزومات غیر استاندارد مانند کانکتـور، نوارهای آب بنـد و استفاده از لولای غیر قابل رگلاژ و ...

• جدا سازی روکش محافظ در زمان نامناسب

• نگهداری نامناسب، به کارگیری مواد شیمیایی و مجاورت شعله مستقیم

• عدم نظافت به صورت دوره ای با آب و صابون و استفاده از ابزارآلات تیز و برنده و زبر جهت تمیز کاری

• صدمات ناشی از نشست ساختمان و حوادث طبیعی

• عدم رعایت صحیح انبارش و نگهداری قبل از نصب

• به کارگیـری و مونتـاژ پروفیل های غیر ویستابست (تلفیق) موجب ابطال ضمانت نامه می گردد.

2. پروفیل های رنگ شده، شامل این ضمانت نمی باشد.

3. حوادثی که در خارج از کشور جمهـوری اسـلامی ایران اتـفاق می افتد، خارج از ضـمانت اسـت.

4. این ضمـانت نامه تا ده سال پس از تاریخ تولیـد پروفیل، اعتبار دارد و بدون مهر برجـسـته، هولوگرام و امضای فروشنده فاقد اعتبار می باشد.